CACIPLIQ20 je látka ochraňující tkáňovou matrix ze skupiny RGTA ( ReGeneraTing Agents, regenerační látky), která podporuje přirozenou regeneraci kůže. Indikací k použití je hojení chronických kožních ran, arteriálních vředů, ran a vředů na nohou i diabetiků, proleženin, stavy po amputacích, v plastické chirurgii, popáleniny a zlepšení jizev.

CACIPLIQ20 přináší řadu klinických a ekonomických benefitů :

  • Stimuluje rychlou a kvalitní obnovu kůže
  • Stimuluje angiogenezi (stimuluje obnovu cév)
  • Redukuje zánět, bolest a zápach z rány
  • Méně komplikací ran po jednom roce sledování